Weblog: Nieuwe ronde, nieuwe……lijsttrekker

door Martin Sagel op 19 september 2017

Het reces voorbij, een te abrupt einde van de zomer door een agressief invallende herfst,  en op 12 september jl. zomaar een nieuwe lijsttrekker voor onze afdeling! Met een zeker gemak heeft de voor mij nog redelijk onbekende Natasja Lubbers de meeste stemmen gekregen van de leden van de afdeling. Een te respecteren uitslag waaruit,

lees verder »

Weblog: Perron 1

door Martin Sagel op 19 september 2017

Het artikel in het Dagblad van het Noorden waarin wij als fractie ons verzetten tegen het niet hebben van een perronoverkapping  op perron 1 heeft veel positieve reacties opgeleverd. Veel Assenaren en reizigers melden zich met steunbetuigingen en herkenning voor het probleem dat perron 1 geen perronoverkapping heeft.  De reizigers zijn overgeleverd aan weer en

lees verder »

Schriftelijke vragen over milieuzones tegen fijnstof binnenstad

door Harriët van Es op 18 september 2017

Vanaf 1 januari 2018 moeten alle nieuwe brom- en snorfietsen aan de nieuwe emissie-eisen voldoen. Dit betekent dat deze meest vervuilende tweetakt voertuigen vanaf die datum niet meer verkocht mogen worden. En dat is goed nieuws want tweetakt brom- en snorfietsen zijn een grote bron van vervuiling, geluidsoverlast en ergernis in de (binnen)stad. Maar met

lees verder »

Lijsttrekker Natasja Lubbers

12 september 2017

Wat een prachtig moment! Ik ben heel trots op onze leden dat ze met lef hebben gekozen voor de vernieuwing die onze partij zo hard nodig heeft. Een frisse stijl, in verbinding met de Assenaren en met elkaar. Meer dan ooit moeten we samen optrekken en elkaar tot steun zijn om een krachtige partij naar

lees verder »

Schriftelijke vragen over fijnstof Pittelo

door Luc Rengers op 8 september 2017

Op 21 maart 2015 heeft de fractie van de Partij van de Arbeid schriftelijke vragen gesteld over de hoeveelheid fijnstof in de wijk Pittelo, welke wordt veroorzaakt door het verkeer op de A28. Op 22 april 2015 zijn de vragen beantwoord, waaruit bleek, dat aan de gestelde luchtkwaliteitsnormen werd voldaan, terwijl voor het geluid een

lees verder »